Uppdrag

Sedan 2012 har jag skapat och förbättrat texter på svenska. Jag arbetar både direkt med uppdragsgivare, och som underleverantör till byråer och förlag.

Redaktionella texter

Webbcopy

Språkgranskning

Klarspråk

Några röster om att arbeta med mig

Jag vet inte om titeln språkmästare finns. Men Jenny hanterar det skrivna ordet på ett så självklart och säkert sätt. Det är ett nöje att samarbeta med en person som verkligen kan sitt jobb. När hon var anställd hos oss på Södra tornet gjorde vi en mängd uppdrag tillsammans, olika kunder, olika syften, olika stilar, olika utmaningar. En härlig blandning av målgruppsanpassningar, intervjuer, redigeringar och copywriting. Men Jenny löste alla uppdragen snabbt samtidigt som det blev snyggt, smart och rätt – som en språkmästare. Och med ett leende.”

Jonas Pertoft, strategisk rådgivare, Södra tornet

”Bra skribenter växer inte på trän. Därför är det bra att Jenny Asp finns och kan ta uppdrag, ofta med kort framförhållning. Hon är en nyfiken, engagerad och social person som jag gärna samarbetar med eller lägger ut jobb till. Dessutom är hon snabb och jag vet att hon levererar välskrivna texter.”

Agneta Barle, skribent, A B Barle AB, Falun

Samarbetet med Jenny Asp har varit otroligt lyckat och smidigt från första dagen. Hennes arbete präglas av noggrannhet, effektivitet, flexibilitet och utpräglad kompetens. Vi är tacksamma för detta samarbete och kommer använda hennes tjänster till alla våra projekt”.

Evelyn Andersson, MindMend AB

”Jag har återkommande anlitat Jenny som dokumentatör av föreläsningar på Socialchefsdagarna – och hoppas på att få göra det fler gånger! Jenny kan fånga essensen och ordagranna citat även i den mest komplicerade föreläsningen – och utifrån sina anteckningar skriva en artikel med flödande språk. Faktamässigt känner jag mig alltid trygg med att den text hon levererar är korrekt, eftersom hon noggrant följer upp med källan. Stilmässigt gillar jag hennes språk och tycker att hon hittar rätt tonalitet till rätt målgrupp. Hon är dessutom självgående och snabb.”

Kerstin Öhman, projektledare, Immix

Jenny Asp är inte enbart en kompetent kommunikatör utan också en fantastisk projektledare. Jenny sätter sig snabbt in i nya uppgifter och förstår sammanhanget. Hon är strukturerad, proaktiv och effektiv. Hon tar hela ansvaret för sina projekt och levererar högkvalitativa resultat.”

Virginie Delporte, vd Connect Uppsala

Med sin expertis har Jenny bidragit till att renodla konferensen Winterwinds marknadsföring och möjliggjort en mer effektiv fördelning av resurser. Hon levererar högkvalitativt material, ofta med kort deadline. Hon är kreativ men arbetar på ett strukturerat vis och är lätt att samarbeta med”.

Ylva Holgersson, projektledare Winterwind, Svensk Vindkraftförening

Jenny är mycket självständig i arbetet med att ta kontakt med de personer som ska intervjuas och leta fram det material som behövs för att skriva bra texter. Dessutom sker en kontinuerlig återkoppling och leverans sker på utsatt tid. Jag kan varmt rekommendera Jennys arbete”.

Sara Jernberg, projektledare UU Innovation

Det har fungerat jättebra att jobba med Jenny. Hon fångade snabbt uppdraget. Texterna hon levererade var välskrivna och förmedlade det vi önskade få ut av dem.”

Viveka Stolt, redaktör Arena Uppsala, Uppsala kommun

Tack vare Jenny Asp kunde vi känna oss trygga med de texter vi lämnade till vår uppdragsgivare. Vi fick ett snabbt och professionellt bemötande och kunde istället lägga vår tid på arbete som var relevant för vår kompetens”.

Johanna Johansson och Johanna Geijer, Djurskyddskonsulterna