Vision

Vision är en tidning som ges ut av forskningsinstitutet Skogforsk, och produceras av Bitzer Productions. Jag korrekturläser tidningen – en sista kvalitetsgranskning innan den går i tryck.

Jenny Asp har på ett utmärkt sätt lyft kvaliteten i våra tidningstexter. Hennes stora kunnighet och noggrannhet ger oss möjligheten att tryggt fokusera på andra uppgifter i en ofta tidspressad produktion. Vi rekommenderar varmt hennes tjänster.

Sverker Johansson, Bitzer Productions