Ord spelar roll.

Här får du hjälp med dina texter. Så att de når fram, gör sitt jobb och blir uppskattade.

Från copy till korr – som textkonsult förvandlar jag dina texter till tydlig och attraktiv kommunikation.

”Jenny är fantastisk att ställa frågor och att lyssna in behov och önskemål om vad texten ska leda till. Hon kommer med förslag och tips samt har en enorm kunskap! Tryggt, professionellt och inspirerande från början till slut.”

Silje Lea, coach
S Lea Communications

”Jenny kan fånga essensen och ordagranna citat även i den mest komplicerade föreläsningen – och utifrån sina anteckningar skriva en artikel med flödande språk. Dessutom är hon självgående och snabb.”

Kerstin Öhman, projektledare för Socialchefsdagarna
Immix

”Tack vare Jenny har vår rapport blivit tydligare och bättre. Hon har varit snabb i sin leverans och visat lyhördhet inför våra behov. Hennes språkgranskning, förslag och tips har också skapat en språklig nyfikenhet bland medarbetarna.”

Åsa Lundquist, folkhälsochef
Region Västermanland