Visit Dalarna

I ett gemensamt projekt utvecklar Visit Dalarna Världsarvet Falun och Siljan Geopark till hållbara besöksmål. Jag har fått äran att intervjua och skriva texter till två broschyrer som riktar sig till företagare inom världsarvet och geoparken.

I broschyrerna lyfts lokala företag fram som har en nära koppling till världsarvet – och de berättar om var världsarvet och geoparken innebär för dem.

Förutom att öka kännedomen om världsarvet och geoparken är syftet även att inspirera andra företag att använda sig av platserna i sin verksamhet.

Läs broschyren om Världsarvet Falun

Som född och uppväxt i Falun har jag ändå inte stenkoll på Falu gruvas storhet.
Detta trots att den blev utnämnd till världsarv 2001 av Unesco – tillsammans med den centrala staden och bergsmansbygden.

Det är lätt är bli hemmablind och glömma bort att vi bor, lever och verkar mitt i en historisk miljö som är utsedd att bevaras för all framtid.

Eller läs broschyren om Siljan Geopark

Siljansringen som blev utsedd till nationell geopark 2019, på väg mot att en internationell utmärkelse av Unesco. Platsen har en helt häpnadsväckande historia.

Meteoriten som slog ner för 380 miljoner år sedan har präglat landskapet något enormt. De unika bergarter som utvecklades är grunden för den särskilda Siljansbygden.

Jenny är oerhört professionell. Vi erhöll ett fantastiskt textmaterial och upplevde att det var mycket enkelt att samarbeta med henne.

Elin Alsiok och Gunilla Tegen, affärsutvecklare Visit Dalarna