Silje Lea

Silje Lea är coach och faciliterar förändringsprocesser i grupper. När hon ville förändra innehållet på sin sajt tog hon kontakt med mig för att få hjälp med texterna.

Texterna skulle uppdateras och bättre beskriva Silje och vad hon gör. Tydligare, proffsigare och lite kaxigare. Jag utgick från Siljes behov och de gamla texterna för att skapa helt ny webbcopy.

Jag har hjälpt Silje med innehållsstruktur, en ny meny och nya texter på samtliga sidor. All kontakt har skett via telefon och mejl – för med texter är det ofta lätt att jobba på distans.

Tack för värdefull och professionell hjälp med texten till min hemsida. Från första kontakt är Jenny fantastisk på att såväl ställa frågor som att lyssna in behov och önskemål om vad texten ska leda till. Hon är grym på att komma med förslag och tips samt har en enorm kunskap! Professionellt, tryggt och inspirerande från början till slut!

Silje Lea, S LEA Communication