Svenska kyrkan i Skövde

Svenska kyrkan i Skövde ligger i framkant med sitt digitala och tillgängliga sätt att kommunicera. Tillsammans med dem har jag reviderat texterna på deras sajt, och har även bidragit till förändringar i struktur och tonalitet.

Ett par nya ögon

För Svenska kyrkan i Skövde är det viktigt att deras texter är lättlästa och har ett okomplicerat språk. De vill kunna nå alla i samhället och på ett enkelt sätt presentera vad deras verksamhet har att erbjuda.

När de påbörjade sitt arbete med att revidera texterna på sin webbplats kontaktade de mig, för de insåg tidigt i projektet att det är bra med ett par nya ögon som läser och korrigerar texterna.

Besökaren i fokus

Mitt uppdrag var framför allt att redigera befintliga webbtexter med målet att de ska bli enkla, tillgängliga, inbjudande och jordnära. Besökaren och hens behov står i fokus. Samarbetet skedde (digitalt och på telefon) med kommunikatörer på Svenska kyrkan i Skövde.

Dessutom har jag fått vara med och tänka till om struktur på webbplatsen och arbeta fram en guide för tonaliteten i texterna. Det har varit ett roligt och givande samarbete!

Jenny har gjort ett mycket fint arbete genom att bevara men samtidigt förenkla och modernisera språket i befintliga texter. Samarbetet har skett via telefon och Slack som fungerar utmärkt. Jennys arbete har betytt mycket i vårt kommunikationsarbete och jag hoppas vi kan samarbeta även i kommande projekt.

Ronny Hvass, kommunikatör Svenska kyrkan i Skövde