Svenska kyrkan i Skövde

Svenska kyrkan i Skövde ligger i framkant med sitt digitala och tillgängliga sätt att kommunicera. Tillsammans med dem jobbar jag löpande med att revidera texterna på deras sajt, och har även bidragit till förändringar i struktur och tonalitet.

För Svenska kyrkan i Skövde är det viktigt att deras texter är lättlästa och har ett okomplicerat språk. De vill kunna nå alla i samhället och på ett enkelt sätt presentera vad deras verksamhet har att erbjuda.

Ett par nya ögon

När de påbörjade sitt arbete med att revidera texterna på sin webbplats kontaktade de mig, för de insåg tidigt i projektet att det är bra med ett par nya ögon som läser och korrigerar texterna.

Besökaren i fokus

Mitt uppdrag är framför allt att redigera befintliga webbtexter med målet att de ska bli enkla, tillgängliga, inbjudande och jordnära. Besökaren och hens behov står i fokus. Samarbetet sker löpande (digitalt och på telefon) med Ronny Hvass, som är kommunikatör och ansvarig för driften av webbplatsen svenskakyrkan.se/skovde.

Givande samarbete

Dessutom har jag fått vara med och tänka till om struktur på webbplatsen och arbeta fram en guide för tonaliteten i texterna. Det är ett roligt och givande samarbete som jag hoppas pågår länge till!

Jenny gör ett mycket fint arbete genom att bevara men samtidigt förenkla och modernisera språket i befintliga texter. Samarbetet sker via telefon och Slack som fungerar utmärkt. Jennys arbete betyder mycket i vårt kommunikationsarbete och jag hoppas vi kan samarbeta med kommande projekt.

Ronny Hvass, kommunikatör Svenska kyrkan i Skövde