Tillväxtverket

Tillväxtverkets exempel från verkligheten är till för att sprida inspiration om hur regioner och kommuner kan arbeta med olika utvecklingsfrågor. I samarbete med byrån Södra tornet skriver jag en hel del av dessa artiklar.

För att inte behöva uppfinna hjulet på nytt kan regioner och kommuner besöka Utvecklingsguiden. Där kan de läsa om hur andra har gjort och få inspiration i arbeten som rör bland annat hållbarhet, digitalisering, kompetensförsörjning, samhällsplanering och samverkan.

Ett sextiotal artiklar utifrån digitala intervjuer

Jag tar fram underlag till texterna som Tillväxtverket vill lyfta som goda exempel, genom digitala intervjuer med olika personer på regioner och kommuner runtom i Sverige. Vi pratar om deras projekt, lärdomar, framgångsfaktorer och utmaningar. Därefter skriver jag två redaktionella artiklar per region eller kommun, som publiceras på Tillväxtverkets webb.

Artiklarna är utformade som

  • exempelartiklar, där intervjupersoner uttalar sig om ett specifikt projekt i deras region eller kommun
  • metodartiklar, där arbetssättet är beskrivet på ett generellt sätt.

Det är fascinerande att få en inblick i en del av allt betydelsefullt utvecklingsarbete som pågår runtom i Sveriges regioner och kommuner. Hittills har jag skrivit ett sextiotal artiklar till Utvecklingsguiden.

Från Tillväxtverket är vi väldigt nöjda med Jennys texter där hon med intresse och engagemang har satt sig in i de goda exempel vi velat lyfta. Ett imponerande hantverk från förmöte med oss som beställare till intervju med aktörer ända till den skrivna texten. Texterna ger andra kommuner och regioner möjlighet att ta del av inspirerande exempel. Jag kan verkligen rekommendera andra att anlita Jenny för liknande skrivuppdrag.

Tobias Lundberg, kommunikativ handläggare Tillväxtverket