Uppsala kommun

Jag har arbetat om ett flertal texter till klarspråk åt Uppsala kommun, tillsammans med byrån Södra tornet. Klarspråk handlar ofta om att göra textens disposition och språk tydligare och enklare.

Ojämställdhet i Uppsala – populärversion av rapport

En rapport på 40 sidor skulle förkortas till åtta sidor. Språket skulle göras enklare och mer lättillgängligt för allmänheten. Jag valde ut fakta, disponerade om texten och arbetade om språket till klarspråk. Slutresultatet formgavs av Södra tornet.

Klarspråksversion av planprogram

Stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun skulle nå ut med sitt planprogram om Gottsundaområdet till en bred publik av medborgare och politiker.

Jag fick i uppdrag att arbeta om texterna efter klarspråksrekommendationer. Texten fick en tydligare disposition med mellanrubriker, fler punktlistor och framför allt ett enklare språk och en enklare meningsbyggnad.

Jag vet inte om titeln språkmästare finns. Men Jenny hanterar det skrivna ordet på ett så självklart och säkert sätt. Det är ett nöje att samarbeta med en person som verkligen kan sitt jobb. När hon var anställd hos oss på Södra tornet gjorde vi en mängd uppdrag tillsammans, olika kunder, olika syften, olika stilar, olika utmaningar. En härlig blandning av målgruppsanpassningar, intervjuer, redigeringar och copywriting. Men Jenny löste alla uppdragen snabbt samtidigt som det blev snyggt, smart och rätt – som en språkmästare. Och med ett leende.

Jonas Pertoft, strategisk rådgivare, Södra tornet