Region Västmanland

Enheten för folkhälsa på Region Västmanland skulle författa en rapport på 120 sidor, om västmanlänningarnas hälsa och livsvillkor. Mitt uppdrag var att språkgranska texterna för att skapa en enhetlig rapport. Jag lämnade även feedback till samtliga medarbetare på deras texter.

Ett tillgängligt innehåll

För att skapa ett enhetligt innehåll med texter från tio olika författare utgick jag från de tre principerna för klarspråk: vårdat, enkelt och begripligt språk. Jag såg till att

  • tonaliteten blev enhetlig
  • texten var lätt att läsa
  • budskapet var tydligt
  • språket var korrekt.

Redigeringen gjordes i Word med spårade ändringar.

Språklig feedback för ökat lärande

En annan del av uppdraget var att jag lämnade individuella kommentarer till varje författare efter att jag hade språkgranskat hens kapitel. Här samlade jag det viktigaste jag hade uppmärksammat i texten och gav råd för hur författaren kunde utveckla sitt skrivande. Många av medarbetarna uttryckte en tacksamhet att få skrivcoachning. Mycket roligt och utvecklande, även för mig!

Slutligen lämnade jag även en gemensam sammanställning med skrivråd för populärvetenskapliga rapporter, vanliga svårigheter jag hade hittat i materialet och råd för framtida skrivande – så att arbetsgruppen framöver har större kunskaper om att författa skrifter tillsammans.

Tack vare Jenny har vår rapport blivit tydligare och bättre. Hon har varit snabb i sin leverans och hennes språkgranskning, förslag och tips har också skapat en språklig nyfikenhet bland medarbetarna.

Vi är nöjda med vårt samarbete med Jenny då hon har visat lyhördhet inför våra behov, varit tydlig och trevlig i sin kommunikation och stämt av under arbetets gång.

Vi har med hennes stöd utvecklat vår förståelse för hur en text blir enklare, tydligare och mer lättillgänglig. Vi har också lärt oss att det svenska språket inte är så enkelt som man ibland tror. 

Åsa Lundquist, folkhälsochef och verksamhetschef för Välfärd och folkhälsa, Region Västmanland