Dalavind

Dalavind är en del av den pågående energiomställningen. De projekterar, bygger, förvaltar och äger vindparker runtom i Dalarna. Och bidrar på det sättet till en hållbarare planet. Jag hjälper dem med texter till webb, tryck och sociala medier.

Eftersom jag själv brinner för klimatfrågan och en hållbarare värld, är det extra roligt att samarbeta med Dalavind. När de skulle utveckla sin webb skrev jag nya texter: om Dalavind, vad de bidrar till och om deras olika vindparker runtom i Dalarna.

Öka kunskapen om vindkraft

Jag har också tagit fram texter till en rad olika tavlor med budskap på, som används i kommunikationen utåt. För kunskapen om vindkraft är generellt låg och fördomarna många.

På veckobasis tar jag även fram artiklar till webben och inlägg till Linkedin, bland annat fredagsmyt där vi slår hål på myter om vindkraft och sprider kunskap – med glimten i ögat.

Jenny är en ovärderlig resurs för oss där hon med sitt utifrånperspektiv bidragit till att innehållet på vår webb nu är betydligt mer begripligt – och därmed inkluderande. Dessutom förser hon oss löpande med innehåll till både webb och Linkedin, i form av artiklar och inlägg.

Eva Rehnström, kommunikationsansvarig Dalavind