Växa med Vilt

Emma Viola Palmér driver Växa med Vilt och sprider kunskap om vilda, ätliga växter i naturen. Hon tog kontakt med mig för att vässa till sina texter ytterligare på sin sajt och i sina påminnelser via mejl.

Växa med Vilt vill påminna oss om att vi är en del av naturen och skapa effekter på gräsrotsnivå för en hållbarare värld. Det gör Emma Viola bland annat genom att hålla interaktiva kurser i Göteborgsområdet och genom att skicka ut regelbundna påminnelser via mejl.

Språkgranskning som kvalitetskontroll

Jag har hjälpt Emma Viola genom att språkgranska samtliga texter på Växa med Vilts sajt och de löpande påminnelserna som skickas ut. Jag har även fungerat som rådgivare och bollplank i frågor om webbcopyn och strukturen på webbplatsen överlag.

Dessutom har jag lärt mig en hel del nytt om växter och fått upp ögonen för hur många värdefulla – men förbisedda – växter som växter alldeles i vår närhet.

Trygghet är känslan som kommer upp i mig när jag tänker på mitt samarbete med Jenny. Inte bara den enorma tryggheten av att få mina texter granskade av någon som jag känner förtroende för, utan också i vår kommunikation. Jag upplever en enkelhet, tydlighet och flexibilitet i Jennys sätt att vara.

Emma Viola, Växa med Vilt