Heartspace

Heartspace är en pr-byrå med inriktning på hållbarhet. Jag språkgranskar, korrekturläser och kvalitetsgranskar löpande pressmeddelanden och debattartiklar som de skriver för sina uppdragsgivare.

Heartspace arbetar enbart med aktörer som tar ett ansvar för miljön, ekonomin och sociala aspekter. Förutom att bilda opinion och påverka beslut vill de hjälpa sina uppdragsgivare att arbeta aktivt med hållbarhet.

Eftersom jag själv tycker hållbarhet är en av vår tids viktigaste frågor uppskattar jag vårt samarbete, som också fungerar väldigt smidigt.

Kvalitetsgranskning av presstexter

Jag språkgranskar och korrekturläser löpande texter i form av pressmeddelanden och debattartiklar. Dessutom kvalitetsgranskar jag siffror och annat faktaunderlag, allt för att texterna ska hålla så hög kvalitet som möjligt.

Jenny har flertalet gånger hjälpt oss med språkgranskning av bland annat pressmeddelanden och debattartiklar. Hon är extremt noggrann, snabb och skicklig. Vi är väldigt nöjda och kan verkligen rekommendera henne.

Sohrad Fadai, grundare Heartspace