Kategorier
Webbcopy

Tillgängliga texter på webben?

Sedan 3 september 2020 ska alla offentliga aktörers webbplatser och appar vara tillgängliga. Det betyder att alla ska kunna använda dem, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller stöter på ett funktionshinder. Men vad innebär tillgängliga texter på webben? Och hur ska man tänka? Häng med så får du veta mer.

Funktionshinder kan vara av olika slag

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära svårigheter att se, höra, röra sig, tala, läsa, skriva, förstå, minnas och interagera. Svårigheten kan ha en medicinsk etikett, men det kan också handla om andra aspekter som leder till funktionshinder: annat modersmål, tidspress, stress, trafik, höga ljud, distraktioner, små skärmar eller dålig teknik.

Det innebär att vi alla någon gång stöter på funktionshinder som gör det svårare att förstå och ta till sig innehåll på sajter och appar.

Tillgängliga texter gör innehållet lättare att använda

Därför är det alltid bra att tänka tillgänglighet, även om kraven på det bara gäller digital service hos offentliga aktörer (och vissa offentligt finansierade aktörer).

Tillgängliga webbplatser och appar är lättare att använda, enklare att förstå och ger därmed användaren bättre service, något som alla tjänar på.

Tillgänglighet = klarspråk

I många fall är att skriva tillgängliga texter samma sak som att skriva klarspråk. Det handlar alltså om att skriva tydliga och begripliga texter som fungerar i sitt sammanhang. Men skriver du för webben finns det även en rad andra, mer tekniska, saker att tänka på.

Till grund för de rekommendationer som finns för tillgängliga digitala texter finns WCAG, de globala Web Content Accessibility Guidelines.

Läs även checklistan för bra innehåll på webben.

Foto: Jenny Asp

Tio snabba tips för tillgängliga texter

  1. Använd ett enkelt och tydligt språk, och skriv ut vem som gör vad.
  2. Se till att texten har tillräckligt stor kontrast mot bakgrunden.
  3. Använd minst storlek 12 för texten.
  4. Gör det lätt att hitta i texten genom en bra struktur, tydliga rubriker och punktlistor.
  5. Beskriv i text allt innehåll som inte är text.
  6. Använd inte enbart färg för att framhäva något, som till exempel länkar.
  7. Skriv tydliga länkar som beskriver vad som händer när man klickar på dem. Går länktexten att förstå enskilt, ur sitt sammanhang? Undvik ”Klicka här” som länktext.
  8. Använd H1, H2, H3 och H4 för rubriker och mellanrubriker. Markera inte rubriker enbart genom att sätta dem i fetstil.
  9. Vänsterjustera texten.
  10. Gör det enkelt att komma i kontakt med dig.

Vill du ha hjälp med att skriva tillgängliga texter på webben?

Här hittar du alla artiklar.

Tips på mer läsning: