Kategorier
Klarspråk

Fem tips för att skriva tydliga meningar

Långa och krångliga meningar gör det texten svår att läsa och ta till sig. Ändå skriver vi ofta så. Särskilt i formella, byråkratiska eller akademiska texter. Men med några enkla tips kan du bli bättre på att skriva tydliga meningar som gör det enklare för läsaren att ta till sig innehållet i texten.

Vad är tydliga meningar?

Tydliga meningar är lätta att läsa och för fram innehållet på ett begripligt sätt. Till skillnad från krångliga meningar där man hakar upp sig i läsningen, måste läsa om, inte förstår sambanden eller blir överväldigad av mängden information som en och samma mening innehåller.

Och långa meningar blir ofta krångliga, för att vi vill säga för mycket. Vi vill ha med förtydliganden, förklaringar och mer information. Då blir det tungt. Och svårläst.

Därför får du här mina bästa tips på hur du undviker svårlästa meningar.

Låt inte din text bli en svårgenomtränglig djungel för läsaren. Foto: Jenny Asp

1. Variera meningslängden

Tydliga meningar behöver inte alltid vara korta. För en text med enbart korta meningar blir hackig att läsa. Men en text med enbart långa meningar blir inte heller bra. Så det bästa är att variera meningslängden och varva längre meningar med kortare.

2. Säg det viktigaste först

I svårlästa texter får man vänta länge på att komma till det egentliga ämnet. Det beror på att vi ofta lindar in det vi vill säga i formella texter. Därför är det alltid sjyst mot läsaren att tidigt i meningen berätta vad det egentligen handlar om.

Till exempel: En metod som har visat sig vara effektiv för att utveckla läsförmågan hos skolbarn är att läsa högt tillsammans hemma.

Skriv hellre: Att läsa högt tillsammans är en metod som har visat sig vara effektiv för att utveckla läsförmågan hos skolbarn.

Subjektet (att läsa högt tillsammans) och verbet (är) är oftast den viktigaste informationen i meningen. Genom att sätta det tidigt blir meningen tydligare. Och ju längre meningar – desto viktigare blir det att säga det viktigaste först.

3. Förkorta långa meningar

De flesta långa meningar kan göras kortare. Och det finns några särskilda ord som pekar ut ställen där det passar extra bra att förkorta.

Och, samt, eller binder ihop meningar och här kan du ofta bara sätta punkt för att dela upp meningen i två. Du kan också välja att inleda den nya meningen med och bara du inte gör det för ofta.

Som, vilken, vilka, vars syftar tillbaka på något. Prova att göra en ny mening genom att byta ut dessa ord mot det nyckelord de syftar på istället eller mot den, dessa eller deras.

Så att, för atteftersom beskriver samband mellan två satser. Sätt punkt och byt ut eftersom mot därför att.

4. Skriv ut vem som gör vad

Krångliga meningar har ofta passiv form. När man skriver så trollar man bort vem det är som gör något i texten. Saker görs av sig själva, vilket kan göra meningen svårare att förstå.

Till exempel: Ditt mejl besvaras inom tre veckor.

Med aktiv form blir det tydligt vem som gör vad. Meningen blir därmed tydligare, mer levande och mindre formell.

Skriv hellre: Vi besvarar ditt mejl inom tre veckor.

5. Undvik – eller markera – inskott

Långa inskott i texten, som vill förtydliga och ge mer information i texten men som ofta bara gör texten svårare att läsa, är bäst att undvika om du vill skriva tydliga meningar.

I den förra meningen ser du ett exempel på ett sådant inskott. Då är det bättre att skriva om meningen.

Skriv hellre: Långa inskott i texten vill förtydliga och ge mer information i texten, men ofta gör dem bara texten svårare att läsa. Därför är det bäst att undvika dem, om du vill skriva tydliga meningar.

Om man har ett kortare inskott – som det här – kan det fungera att ha det kvar, om man markerar det tydligt (gärna med tankstreck).

Vill du ha hjälp med att skriva tydliga meningar?

Här hittar du alla artiklar.

Tips på mer läsning: