Kategorier
Klarspråk Skrivande i stort

Sambandsord – orden som gör texten logisk

Sambandsord är markörer i texten som gör att din läsare enkelt förstår hur texten hänger ihop. De gör alltså den röda tråden tydlig – både mellan stycken och mellan meningar. Sambandsord är viktiga i alla texter – och har även en roll att spela i SEO (sökmotoroptimering).

Sambandsord kan vara både ord och fraser

När du använder sambandsord (eller sambandsmarkörer, som de också kallas) skickar du signaler till läsaren hur hen ska tolka texten. Sambandsorden visar hur fraser, satser och meningar förhåller sig till varandra i texten.

Sambandsord markerar logiken i texten och visar hur fraser, satser och meningar hänger ihop.
Foto: Jenny Asp

Exempel på sambandsmarkörer är: eftersom, däremot samt vilket betyder att. Ju fler sambandsmarkörer du använder i en text – desto tydligare och begripligare blir den. Få fler tips på hur du skriver klarspråk.

Pst! Om du använder dig av SEO i ditt skrivande finns ofta en funktion i ditt SEO-verktyg, som kontrollerar om du har tillräckligt många sambandsord i din text.

Sambandsordens olika funktioner

Sambandsorden har en mängd olika funktioner, och jag tänkte ta upp några av de vanligaste – med tillhörande exempel.

Dra slutsatser

 • Alltså
 • Därför
 • Detta leder till
 • Följaktligen
 • Effekten blir

Exemplifiera

 • Exempelvis
 • Bland annat
 • Med andra ord
 • Till exempel
 • Såsom

Förtydliga

 • Vilket innebär
 • I synnerhet
 • Särskilt
 • Närmare bestämt
 • Här urskiljer sig

Jämföra

 • Jämfört med
 • På samma sätt som
 • I likhet med
 • Liknande
 • Å ena sidan, å andra sidan

Klargöra

 • Alltså
 • Nämligen
 • Inte minst
 • Det vill säga
 • Med andra ord

Markera tid

 • Sedan
 • Tidigare
 • Så länge
 • Samtidigt
 • Därefter

Medge

 • Givetvis
 • Förstås
 • Självklart
 • Det är sant att
 • Naturligtvis

Motsätta sig

 • I motsats till
 • Tvärtemot
 • Trots att
 • Emellertid
 • Dock

Ordna resonemang

 • För det första
 • Till att börja med
 • Därefter
 • Slutligen
 • För att sammanfatta

Tillägga

 • Även
 • Dessutom
 • Ytterligare
 • Framför allt
 • För övrigt

Visa på orsak

 • Därför
 • Som resultat av
 • På grund av
 • Beroende på
 • Av den orsaken

Lycka till med ditt skrivande! Hoppas du har fått med dig några verktyg för att signalera samband ännu tydligare framöver. Här hittar du ännu fler sambandsord.

Behöver du hjälp med att skriva tydliga texter?

Här hittar du alla artiklar.

Tips på mer läsning: