Kategorier
Språkriktighet

När ska det vara de och dem?

De och dem är något som ofta ställer till det i svenskan. Det beror på att vi inte hör skillnad på formerna när vi pratar, utan vi säger alltid dom. Även om det finns diskussioner om att helt övergå till dom är det fortfarande de/dem som gäller i skriftspråk. Därför får du här några enkla tips på när du ska använda vad.

De där solstolarna, inte dem där solstolarna. Så lär du dig skillnad på de och dem. Foto: Jenny Asp

1. Byt ut mot jag/mig

Ett enkelt sätt att veta vilken form som ska användas är att byta ut de/dem mot jag/mig.

Jag och de = subjekt (den som utför en handling)
Mig och dem = objekt (den som är föremål för handlingen)

Exempel 1: Dom var helt fantastiska = Jag var helt fantastisk = De var helt fantastiska

Exempel 2: Hon såg dom = Hon såg mig = Hon såg dem

2. Byt ut mot they/them

Ett annat knep är att testa med engelskans they och them. Det är precis samma sak som de/dem, men med fördelen att man hör skillnaden – till skillnad från i svenskan.

Exempel 1: Dom var fantastiska = They (de) were amazing

Exempel 2: Hon såg dom = She saw them (dem)

3. Byt ut mot the

I vissa fall används de i meningar som dessa:

Exempel 1: Det var de pennorna vi använde igår.
Exempel 2: De husen är verkligen vackra.

Här fungerar de som bestämd artikel (den/det/de) och därför är det alltid de som gäller här – aldrig dem.

Vad hade det blivit på engelska? Är svaret the rör det sig om en artikel, och alltså gäller de.

4. De här och de där, aldrig dem här och dem där

Samma sak gäller för de när det fungerar som demonstrativt (utpekande) pronomen.

Exempel: Den här, den där, det här, det där, de här, de där.

Här gäller alltså alltid de, aldrig dem.

5. De som eller dem som? Båda är lika korrekta!

Hur bra som helst! I fraser som denna funkar båda varianterna:

Exempel: Det var de som hittade den bortsprungna katten

Alltså, både de som och dem som är lika korrekt att skriva.

Det beror på att det både kan ses som subjekt och som objekt. Tidigare var formen dem som mest korrekt, men idag är formen de som vanligare.

Vill du ha hjälp att skriva korrekta texter?

Här hittar du alla artiklar.

Tips på mer läsning: