Kategorier
Redaktionella texter

5 tips för att skriva kundcase

Att skriva kundcase är ett smart verktyg för att berätta om ditt företags erbjudanden på ett levande och trovärdigt sätt. Här får du fem tips för att göra dina kundcase läsvärda och övertygande.

Varför skriva kundcase?

Kundcase fungerar ungefär som recensioner av ett företag. Vi tenderar att lita mer på någon annan som säger vad de tycker om en produkt eller en tjänst – än när det kommer från företaget själv. Därför är det smart att låta andra berätta om dina erbjudanden och om hur nöjda de är genom att skriva kundcase.

Kundcase i text kan vara kortare intervjuer med fråga-svar eller längre reportage med beskrivande text och utvalda citat. En annan fördel med kundcase är att de ofta upplevs som mer levande beskrivningar av företaget och dess erbjudanden. Det abstrakta blir istället till något konkret – något som vi alla gillar när vi läser!

Låt gärna fler personer uttala sig i ett kundcase. Foto: Jenny Asp

1. Involvera fler perspektiv

Det allra bästa är om du både pratar med en kund och med någon på företaget. Välj ut en nöjd kund och hör om hen är intresserad av att vara med i ett kundcase. De flesta nöjda kunder vill gärna hjälpa till! Du kan även trycka på att hen kommer att få gratis marknadsföring genom era kanaler.

Välj även ut rätt person från företaget, som kan mest om produkten eller tjänsten eller som har haft mest kontakt med kunden eller kunderna, när du ska göra intervjuer inför ditt kundcase.

2. Beskriv problem, lösning och resultat

När du pratar med en kund vill du ta reda på vilket problem de ville få löst. Det kan handla om att renovera huset, hitta rätt tjänst för sparande eller välja rätt redovisningsbyrå för sitt företag. Vad skulle ha hänt om de inte hade tagit hjälp med detta eller skaffat den här produkten?

Du vill också veta hur problemet löstes. Ju komplexare produkt eller tjänst, ju mer kan du gräva i hur:et. Vad gjorde att de valde just detta företag? På vilket sätt är de nöjda med tjänsten eller produkten? Hur är det att samarbeta med, anlita eller köpa av just det här företaget?

Vad blev resultatet av att de köpte denna produkt eller tjänst? Här är det värdefullt att försöka gräva lite djupare för att hitta den verkliga nyttan. Vilket värde har tjänsten eller produkten gett mer än att lösa problemet? Har den underlättat i kundens vardag? Har den sparat pengar? Ökat lönsamheten? Sparat tid? Gett mer kvalitet i livet?

När du pratar med personen på företaget kan du också fråga efter kundens behov, lösningen och resultatet – för att få andra perspektiv på samma frågor. Om det gäller en mer komplex produkt eller tjänst kan du lyfta fram hur företaget ser på samarbetet och varför det fungerade extra bra just med denna kund.

3. Tänk mer utbildande än säljande

Det är lätt att hamna i fällan att skriva för säljigt och trycka för hårt på företagets fördelar och usp:ar när man skriver kundcase. Eller att man blir rädd för att skriva kundcase av just den anledningen.

Tänk istället att du vill berätta om hur ditt företag kan hjälpa andra, och lära dem i vilka situationer just era produkter och tjänster passar. Se det som att du gör andra en tjänst att utbilda dem om det. I bästa fall har den som läser lärt sig något nytt – förutom att den har fått en bra bild av er.

4. Lyft fram människan och det mänskliga

Vi gillar alla att läsa texter som känns mänskliga. När du intervjuar kan du tänka på att ställa öppna frågor (som inte går att besvara med ja eller nej). Du kan också tänka på att våga låta det bli tyst ibland. Då har intervjupersonen tid på sig att svara eller lägga till något mer.

Ju mer personen berättar på ett genuint sätt, desto mer mänskligt kommer du att kunna skriva ditt kundcase. Få fler tips på bra intervjufrågor.

Använd rikligt med citat när du skriver kundcaset, det gör personen du har intervjuat synlig i texten.

Tänk också på att hellre använda kundens ord om företaget – än företagets egna ord. Det blir mer levande och du kommer ifrån de ofta, lite formella formuleringar som ibland överanvänds inom företag.

5. Låt kunden få ta plats

Låt inte kundcaset bli en skryttext. Inled därför gärna texten med att fokusera på kunden. Om det är ett företag, berätta om vad de gör, hur stora de är, vad deras utmaningar och visioner är. Gör så att andra företag kan identifiera sig med dem. Ha gärna en liten faktaruta om dem.

Om det är en privatperson kan du också berätta lite om personen och hur hens liv ser ut. På det sättet placerar du företagets erbjudanden i ett sammanhang. Hur kommer de in i bilden? Det gör det också lättare för andra att identifiera sig med personen du beskriver i texten.

Lycka till med att skriva ditt kundcase! Och glöm inte att låta intervjupersonerna godkänna texten innan du publicerar.

Behöver du hjälp att skriva riktigt bra kundcase?

Här hittar du alla artiklar.

Tips på mer läsning: