Korr som lyfter

Korr innebär att jag bearbetar dina befintliga texter på tre olika nivåer. Behöver du en rejäl omarbetning, en lättare finputsning eller något mittemellan? Hitta rätt bland de olika nivåerna nedan.

Nivå 1. Korrekturläsning – för en sista finish

Vid korrekturläsning ser jag till att texten är korrekt – innan den publiceras. Som läsare hajar vi till vid fel i texten, och förtroendet för avsändaren sjunker. Därför är det väl värt att gå igenom alla detaljer en sista gång.

När jag korrekturläser kontrollerar jag detta i texten:

  • stavning
  • skiljetecken
  • meningsbyggnad
  • förkortningar
  • sifferuttryck.

När jag korrekturläser utgår jag från aktuella rekommendationer från språkvården, som Svenska skrivregler och SAOL. Jag korrekturläser oftast texter i Word eller pdf och jag korrar text både före och efter formgivning.

Sådant jag ofta ändrar är från stora till små bokstäver, från bindestreck till tankstreck, siffror till bokstäver – eller tvärtom samt punktlistor.

Vad är skillnaden mellan korrekturläsning och textgranskning?

Nivå 2. Textgranskning – för ökad begriplighet och flyt

Att textgranska är att gå på djupet. Jag fokuserar oftast på att texten är väl disponerad, flyter på bra, att den är anpassad till sin målgrupp och fyller sitt syfte.

Men det är dina önskemål som styr vad jag granskar. Ibland leder granskningen till några markeringar och kommentarer, ibland till grundligare förändringar av texten. Vi behöver därför tillsammans komma överens om nivån för granskningen innan jag sätter igång.

I många fall är textgranskning samma sak som att arbeta med klarspråk, och en granskad text blir därför i regel mer lättläst än den var innan.

När jag granskar lämnar jag ofta kommentarer på varför jag har valt att göra på ett visst sätt, och ibland skriver jag förslag där du kan välja att anta mitt ändringsförslag eller inte.

Textgranskning sker på flera nivåer samtidigt.

  • Jag kan ändra dispositionen, skriva nya rubriker och dela upp texten i fler stycken – så att texten hänger ihop och är lätt att följa med i.
  • Jag kan ändra meningsbyggnaden och dela upp långa meningar i flera meningar – så att texten blir lättare att läsa.
  • Jag kan ändra på ordval och förenkla uttryck – så att texten får en annan stil, blir lättare att förstå och passar sitt syfte.
  • Jag kan skriva sammanfattningar och konkreta exempel – så att textens innehåll blir lätt att ta till sig för läsaren.

Nivå 3. Textredigering – för större förändringar

Textredigering innebär större omarbetningar av en eller flera texter. Texten kanske ska bli kortare, nå en annan målgrupp eller behöver arbetas om till klarspråk? Eller så handlar det om flera texter som behöver bli mer enhetliga för att passa ihop.

Att redigera texter kan leda till allt från små förändringar till en större omskrivning. Dina behov styr.

Har du texter som behöver förbättras? Jag bearbetar befintliga texter efter olika önskemål.

Exempel på uppdrag inom korr:

Calazo Förlag:
korrekturläsning

Gymnastikförbundet:
textgranskning

Thomas Veber:
granskning av bokmanus

Jenny Asp

Vill du istället ha nyskrivna texter, som säljande webbtexter eller annonser? Kolla in min tjänst copy.
Eller redaktionella texter som artiklar eller kundcase? Då är det content du behöver.

Lär dig mer om korr och textgranskning

Dela upp din text – så blir den lättare att läsa

Tio tips för korrekturläsning

Hur skriver man punklistor?