Svenska Gymnastikförbundet

Sedan 1904 har Svenska Gymnastikförbundet arbetat med att ge alla människor möjlighet att uppleva rörelse hela livet. En stor del av deras insats är att utbilda sina tränare – vilket sker med webbutbildningar. Och jag har fått äran att språkgranska en hel del av dessa utbildningar, så att de blir enkla, tydliga och pedagogiska.

Jenny är leveranssäker och trygg att samarbeta med. Hon är effektiv, snabb och flexibel och hennes arbete gör våra utbildningar tydligare och enklare att följa.

Lina Magnusson, projektledare utbildning, Svenska Gymnastikförbundet