Copy som påverkar

Copywriting handlar om säljande texter med syfte att påverka läsaren i någon riktning. Jag skriver framför allt webbcopy på webbplatser åt företag, men jobbar även med copy för trycksaker, annonser, kampanjer eller annan marknadsföring.

Copy – avgörande för din bild utåt

Varför är copy så viktigt? Jo, för att vi söker med hjälp av text, vi tar till oss information via text, vi tar oss genom olika tjänster tack vare text, vi får en känsla av ett visst företag genom texten, vi tar beslut med hjälp av text och vi köper – genom text. I slutändan är det ofta texten som avgör.

Webbcopy innebär texter på webbplatser. Alla företag och organisationer finns på webben, och det är viktigt att få fram rätt bild av sin verksamhet för att bli sökbar och valbar. Till skillnad från UX-copy (som främst guidar besökaren) har webbcopyn fokus på varumärke, identitet, erbjudande och påverkan.

Byt perspektiv till den som läser

Som besökare vill du förstå vad en verksamhet gör, vilka de är, vad de står för och vad jag har för nytta av det jag just läser. I webbcopy behöver man därför byta perspektiv, från verksamheten till besökaren. Det är så man skriver relevanta texter som inger förtroende.

När jag skriver webbcopy har jag därför i åtanke både vad du vill att dina besökare ska göra, när de besöker din webbplats och läser texterna – och vad besökarna vill ha reda på.

Nya fräscha texter utifrån intervjuer

När jag skriver webbcopy har jag oftast en intervju med er som jobbar i verksamheten. Det är det bästa sättet för att förstå vilka ni är, vad ni erbjuder och vilken nytta era tjänster eller produkter leder till. perspektiv.

Att ta fram webbcopy är en process där vi (om det behövs) bollar texterna fram och tillbaka, tills ni är nöjda med dem.

Copy och webbcopy

Om du behöver kundcase (som för övrigt är ett superbra sätt att berätta hur bra man är) tipsar jag dig om att kolla in min tjänst content.

Exempel på uppdrag inom copy:

Silje Lea:
webbcopy

Öhmans Bygg:
webbcopy

Stjernsund Brygghus:
webbcopy

Jenny Asp

Vill du ha mer redaktionella texter som kundcase eller artiklar. Kolla in min tjänst content.
Eller hjälp med att förbättra texter som redan finns? Då är det korr du behöver.

Lär dig mer om copywriting

Fem tips för en bra om oss-sida

Call to action – så uppmanar du läsaren till handling

Så gör du texten levande