Stjernsund Brygghus

Stjernsund Brygghus är ett nystartat bryggeri som gör ekologisk hantverksöl i Stjärnsund, Dalarna. Av byrån Panang fick jag i uppdrag att ta fram webbcopy om brygghuset, bryggarna och deras öl.

Jag har även gjort research och skrivit de personbeskrivningar som de olika ölsorterna syftar på: Polhem, Emerentia och Cronstedt – samtliga är historiska personer som har verkat i Stjärnsund.