Copy

Jag jobbar framför allt med webbcopy – det vill säga texter på webbplatser. Alla företag och organisationer finns på webben, och det är viktigt att få fram rätt bild av sin verksamhet. Jag tar fram nya texter som tillgodoser både dina, besökarens och Googles behov.

Copy överlag handlar om säljande texter med syfte att påverka läsaren i någon riktning. Jag jobbar även med texter för annonser, kampanjer eller annan marknadsföring. Ofta kort och slagkraftigt, ögonöppnande och tydligt.

Kolla in copyuppdrag jag har gjort. Eller lär dig mer om hur man skriver bra webbcopy.

Copy och webbcopy