Kategorier
Skrivande i stort

5 tips för att skriva dialog på rätt sätt

När vi skriver skönlitterära texter är dialogen en viktig del. Den bär fram handlingen i realtid och det är platsen där karaktärerna kommer till tals. I den här artikeln lär du dig att skriva dialog på ett korrekt sätt, rent skrivtekniskt.

Repliker ger liv till texten, men det finns några skrivregler att följa för hur man ska skriva dialog. Foto: Jenny Asp

1. Välj mellan replikstreck eller citattecken

Det finns två sätt att markera repliker på. Den ena är med replikstreck:

– Åh, wow. Du blev helt fantastiskt snygg i håret med den där klippningen! sa Peter och log.

Replikstrecket är samma streck som tankstreck, alltså långt. Blanda inte ihop det med det kortare bindestrecket. Se också till att det är ett mellanslag efter strecket.

Det andra är med citattecken:

”Åh, wow. Du blev helt fantastiskt snygg i håret med den där klippningen!”, sa Peter och log.

2. Använd anföringsfras före eller efter replik

I exemplen ovan avslutas själva repliken med ett kommatecken, därefter följer ett anföringsverb (sa) och en anföringfras (sa Peter och log).

Du kan även välja att inleda repliken med anföringsfrasen. Då använder du kolon.

Exempel:
Miriam sa: Kommer du ikväll?
Nadja svarade: Nej, jag behöver stanna hemma och plugga.

Anföringsverbet ska du alltid skriva med små bokstäver. Det gäller även när repliken slutar med utropstecken eller frågetecken:

– Heja! skrek Maria.

Många skrivprogram ändrar automatiskt bokstäver efter punkt, utrops- eller frågetecken till versaler, så där behöver du vara med och ändra tillbaka om det händer.

3. Eller välj att skippa anföringsfrasen, där det går

Du behöver inte alltid ha anföringsfraser. Faktum är att andra kan uppleva texten som ganska stolpig om du efter varje replik skriver ”sa X”. Tänk efter om du verkligen behöver skriva ut det, eller om repliken kan stå för sig själv. Se isåfall till att det är tydligt framgår vem som säger vad.

Ofta har personen nämnts innan i texten, och medverkar två personer i dialogen brukar de vanligtvis ha varannan replik. Alltså vet man ofta vem som pratar. Man kan också visa vem som pratar i efterföljande meningar.

Exempel: Det blev en lång tystnad, som till slut avbröts av Maria.
– Men hur ska vi egentligen göra då? Vad skulle du vilja, Göran?
– Kan vi inte bara låta det bli som det blir?
– Du vet hur det brukar bli när vi struntar i att planera … Maria suckade.

4. Placera skiljetecknen rätt

  • Kolon markerar var en replik börjar (om du sätter anföringsfrasen först).
  • Komma markerar var repliken tar slut och var anföringsfrasen börjar (om du sätter den sist).
  • Om du avslutar repliken med utrops- eller frågetecken behövs inget komma efter det.
  • Använder du citattecken ska utrops- och frågetecken skrivas innan citattecknet.

5. Markera inte tänkt anföring

Om du ska skriva ut vad någon tänker eller säger för sig själv behövs inga särskilda tecken.

Exempel:

Det där var inte särskilt schysst gjort, tänkte han medan han betraktade vad som hände mellan barnen på lekplatsen.

Kort sammanfattning för att skriva dialog

  • Välj mellan replikstreck (inte bindestreck) eller citattecken.
  • Använd anföringsfras före eller efter replik.
  • Eller välj att skippa anföringsfrasen, där det går.
  • Placera skiljetecknen rätt.
  • Markera inte tänkt anföring.

I Svenska skrivregler hittar du fler riktlinjer för att skriva dialog.

Lycka till!

Behöver du hjälp med att skriva dialog eller bearbeta skönlitterära texter?

Här hittar du alla artiklar.

Tips på mer läsning: