Redigering

Har du texter som behöver förbättras? Jag bearbetar befintliga texter efter olika önskemål.

Texten kanske ska bli kortare, nå en annan målgrupp eller behöver arbetas om till klarspråk? Eller så handlar det om flera texter som behöver bli mer enhetliga för att passa ihop. Att redigera texter kan leda till allt från små förändringar till en större omskrivning. Dina behov styr.

Exempel på uppdrag:

Uppsala kommun:
redigering och klarspråk

Johan Hammar:
språkgranskning