Klarspråk

Klarspråk innebär att skriva på ett vårdat, enkelt och begripligt sätt. Jag hjälper dig att skriva om eller skriva nya texter utifrån aktuella rekommendationer. Det handlar oftast om att göra texten lätt att förstå, väl disponerad och korrekt.

Alla offentliga organisationer har sedan 2009 krav på sig att uttrycka sig på klarspråk, för att demokratisera kommunikationen med medborgarna. Även om lagen gäller offentlig sektor, tjänar alla på att tänka klarspråk i sin kommunikation. 

Klarspråk leder till

  • bättre läsbarhet
  • högre trovärdighet
  • att fler läsare förstår innehållet
  • färre missförstånd och frågor
  • minskad frustration
  • bättre service
  • sparad tid,  energi och pengar
  • bättre sökbarhet på nätet
  • en positivare bild av avsändaren.

Olika texter kan ha olika mål, men alla vill att deras texter ska bli lästa och förstådda. Kanske också att de resulterar i en handling eller reaktion. Klarspråk leder till att läsaren snabbare förstår texten, och därför är klarspråk något som alla vinner på i längden – både offentliga och privata verksamheter. Ingen klagar någonsin på att en text är för lätt att förstå.

Exempel på uppdrag:

Uppsala kommun:
klarspråk