Pressmeddelanden

Pressmeddelanden är ett enkelt sätt att nå ut med sina nyheter till media. Jag skriver pressmeddelanden på ett neutralt och objektivt sätt. Utifrånperspektivet är värdefullt, och kan vara svårt att uppnå inifrån sin egen verksamhet.

Läs mina tips för att skriva pressmeddelanden.