MindMend

MindMends forskningsteam på KI utvecklar en e-hälsoplattform för psykologisk behandling. Jag har strukturerat och omarbetat copyn till deras webbplats samt språkgranskat ett stort antal texter för en digital ADHD-behandling.

”Samarbetet med Jenny Asp har varit otroligt lyckat och smidigt från första dagen. Hennes arbete präglas av noggrannhet, effektivitet, flexibilitet och utpräglad kompetens. Vi är tacksamma för detta samarbete och kommer använda hennes tjänster till alla våra projekt”. Evelyn Andersson, MindMend AB.

MindMend