Bengt Roos: Då ringde telefonen

Självbiografin Då ringde telefonen är skriven av Bengt Roos. I mer än halva sitt trettioåriga yrkesliv har han arbetat utomlands i olika uppdrag för Ericsson. Jag har språkgranskat och redigerat bokmanuset innan tryck.

Att få språkgranska bokmanus är något alldeles särskilt. Och kanske extra roligt är det att få följa med i någons fotspår och upplevelser i textform. I detta fall utgjordes manuset av 16 kapitel och nästan lika många länder där Bengt Roos har levt och arbetat med telekommunikation under åren 1979–2010.

Bengt kontaktade mig för att få hjälp med manusets språk. Jag har gått igenom manusets 160 00 ord (400 sidor i den färdiga boken) och sett till att språket är flödande, lättförståeligt och korrekt.

Uppdraget utfördes under våren 2021 under två månader och vi hade löpande kontakt per mejl och telefon. Tack Bengt för förtroendet att slipa till din livsberättelse!

Jag hade en önskan om att få skriva en bok, men hade ingen kunskap om hur det skulle gå till. Men genom det fina samarbetet jag fick med Jenny Asp gick min önskan i uppfyllelse och utan hennes gedigna kunskaper hade det inte blivit någon bok. Hennes mjuka och smidiga sätt att korrigera och ge råd om hur uppbyggnad och struktur borde se ut var ovärderligt för mig. Det fina samarbete som snabbt utvecklades under en kort period gjorde att all textmassa som jag hade samlat på mig utvecklades till slutresultatet Då ringde telefonen.

Bengt Roos, författare