Vårt Falun

Vårt Falun är tidningen för alla som bor i Falu kommun. I 2018 års första nummer skrev jag en artikel om enkeljympan på Friskis & Svettis, som har blivit ett välbesökt pass för personer med funktionsvariation.

I årets andra nummer skrev jag om familjen Knutes, som har valt att bli kontaktfamilj åt en annan familj i Falun.

Artikel, Vårt Falun 2018. Läs hela tidningen som pdf. Artikeln finns på s. 18–19.
Artikel, Vårt Falun 2018. Läs tidningen som pdf. Artikeln hittar du på s. 9.

”Bra skribenter växer inte på trän. Därför är det bra att Jenny Asp finns och kan ta uppdrag, ofta med kort framförhållning. Hon är en nyfiken, engagerad och social person som jag gärna samarbetar med eller lägger ut jobb till. Dessutom är hon snabb och jag vet att hon levererar välskrivna texter.” Agneta Barle, skribent, A B Barle AB, Falun