Uppsala kommun

Jag har arbetat om ett flertal texter till klarspråk åt Uppsala kommun, tillsammans med byrån Södra tornet. Det handlar ofta om att göra textens disposition och språk tydligare och enklare.

Ojämställdhet i Uppsala – populärversion av rapport

En rapport på 40 sidor skulle förkortas till åtta sidor. Språket skulle göras enklare och mer lättillgängligt för allmänheten. Jag valde ut fakta, disponerade om texten och arbetade om språket till klarspråk. Här ser ni slutresultatet som pdf, formgiven av Södra tornet.

Klarspråksversion av planprogram

Stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun skulle nå ut med sitt planprogram om Gottsundaområdet till en bred publik av medborgare och politiker.

Jag fick i uppdrag att arbeta om texterna efter klarspråksrekommendationer. Texten fick en tydligare disposition med mellanrubriker, fler punktlistor och framför allt ett enklare språk och en enklare meningsbyggnad.

Läs hela planprogrammet som pdf.