Stjernsund Brygghus

Stjernsund Brygghus är ett nystartat bryggeri som gör ekologisk hantverksöl i Stjärnsund, Dalarna. Av byrån Panang fick jag i uppdrag att ta fram webbcopy om brygghuset, bryggarna och deras öl.

Jag har även gjort historisk research och skrivit de personbeskrivningar som de olika ölsorterna syftar på: Polhem, Emerentia och Cronstedt.