Språkgranskning

Att språkgranska en text är att gå på djupet. Jag fokuserar oftast på att texten är väl disponerad, flyter på bra, att den är anpassad till sin målgrupp och fyller sitt syfte.

Men det är dina önskemål som styr vad jag granskar. Ibland leder språkgranskningen till några markeringar och kommentarer, ibland till en grundligare redigering av texten.

I många fall är språkgranskning samma sak som att arbeta med klarspråk, och en språkgranskad text blir därför i regel mer lättläst än den var innan.

Språkgranskning eller korrekturläsning?

Ofta får jag frågan om jag kan korrekturläsa en text – när den egentligen hade behövt bli språkgranskad. Min erfarenhet är att de allra flesta texter behöver en djupare granskning innan en sista finputsning av detaljerna.

Korrekturläsning leder till korrekta texter, men språkgranskning leder till begripliga texter. Lär dig mer om skillnaden mellan korrekturläsning och språkgranskning.

Komma överens om nivån

Till skillnad från korrekturläsning finns det för språkgranskning inga lika givna hållpunkter eller checklistor att gå efter. Jag behöver därför ha en tydlig dialog med dig som beställer språkgranskningen – för att veta vad jag ska fokusera på när jag granskar och arbetar om texten.

När jag granskar lämnar jag ofta kommentarer på varför jag har valt att göra på ett visst sätt, och ibland skriver jag förslag där du kan välja att anta mitt ändringsförslag eller inte.

Exempel på uppdrag:

Johan Hammar:
språkgranskning