Webbcopy

Webbcopy innebär texter på webbplatser. Alla företag och organisationer finns på webben, och det är viktigt att få fram rätt bild av sin verksamhet. Jag tar fram nya texter som tillgodoser både dina, besökarens och Googles behov.

Text är otroligt viktigt på webben

Vi söker med hjälp av text, vi tar till oss information via text, vi tar oss genom olika tjänster tack vare text, vi får en känsla av ett visst företag genom texten, vi tar beslut med hjälp av text och vi köper – genom text. I slutändan är det ofta texten som avgör.

Och för dig som vill

  • presentera dig och din verksamhet på din webbplats
  • visa vem du är
  • vad din verksamhet står för
  • vad du kan erbjuda till den som besöker din sajt

handlar det om att skapa förtroende genom relevanta webbtexter. Och de skriver du bäst genom att byta från ditt perspektiv – till besökarens. Det kan jag hjälpa dig med.

Copy handlar om säljande texter med syfte att påverka läsaren i någon riktning. När jag skriver webbcopy har jag i åtanke vad du vill att dina besökare ska göra, när de besöker din webbplats och läser texterna. Jag jobbar även med copy för annonser, kampanjer eller annan marknadsföring.

Copy och webbcopy

Behöver du texter i form av artiklar, nyheter eller blogginlägg på webben? Kolla då in min tjänst redaktionella texter.

Exempel på uppdrag:

Silje Lea:
webbcopy

Öhmans Bygg:
webbcopy

Stjernsund Brygghus:
webbcopy