Uppsala kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun skulle nå ut med sitt planprogram om Gottsundaområdet till en bred publik av medborgare och politiker. Av byrån Södra tornet fick jag fick i uppdrag att arbeta om texterna efter klarspråksrekommendationer. Texten fick en tydligare disposition med mellanrubriker, fler punktlistor och framför allt ett enklare språk och en enklare meningsbyggnad.

Läs hela planprogrammet som pdf.