Intervju med Karin Perers

Jag intervjuade dalaprofilen Karin Perers för Miljönärens nyhetsblad Färgtrycket 2017. Anlitad av Dala Media.

Läs intervjun i pdf-form.