Enkeljympa med dubbelt så mycket glädje

Vårt Falun är tidningen för alla som bor i Falu kommun. I 2018 års första nummer skrev jag en artikel om enkeljympan på Friskis & Svettis, som har blivit ett välbesökt pass för personer med funktionsvariation.

Läs hela tidningen som pdf. Artikeln finns på s. 18–19.