The Mesh – delningsprincipen digitalt och socialt

Igår på Uppsala stadsbibliotek trillade jag plötsligt över boken The Mesh av Lisa Gansky från 2010. Undertiteln är ”Why the future of business is sharing” och den handlar just om att vissa saker (produkter, tjänster, service) ibland är enklare och bättre att dela på än att äga, ”access trumps ownership”. Som jag tycker det är med böcker, hellre låna och lämna tillbaka än nödvändigtvis äga varenda bok jag läser.

Delningsprincip genom sociala medier – men med fysiska ting
Principen bygger på att vi som kunder genom sociala medier och mobila nätverk får tag på det vi vill ha, när vi vill ha det och just bara under den perioden vi vill ha det. Vi behöver inte köpa något vi sedan slänger, vi kan hyra/låna/byta till oss det vi behöver. På ett sätt är det inget nytt, vi har en lång tradition av att dela på saker – vägar, infrastruktur, kollektivtrafik, simhallar, skola, bibliotek men nu på senare år har det poppat upp allt fler klädbibliotek, skjutsgrupper, bokbyten, couchsurfing, bilpooler, klädbyten, fruktförmedlingar etc. Den digitala delningens princip har gått över även till delning av fysiska ting.

Fyra globala trender som gynnar ”the Mesh business”
Varför ökar trenden med företag, organisationer och verksamheter som använder sig av principen dela och sprida? Gansky listar fyra orsaker som har bidragit till att delningsprincipen eskalerar.

  1. Den ekonomiska krisen har lett till två saker. Dels till att vi inte har lika stark tillit till gamla företag och varumärken – vi är med benägna att prova nya saker och dels till att vi har fått förändrade värderingar – är det verkligen att äga grejer som är det viktiga? Vi strävar efter förenkling i den allt mer larmande världen. Och vi strävar efter gemenskap.
  2. Miljöproblemen och de allt mer pressade naturtillgångarna påverkar oss att prioritera hållbarhet. Vi problematiserar slit-och-släng-samhället och börjar fundera på vilka alternativa vägar det finns att använda våra resurser på ett hållbart sätt.
  3. Den ökande befolkningen gör att alltfler flyttar in till städerna, något som gynnar the Mesh. Fler människor på mindre yta kan lättare dra nytta av att dela på resurser, t.ex cyklar och bilar.
  4. Och sist men inte minst. Internet och sociala medier bidrar med plattformar och system som gör det möjligt att organisera stora nätverk. Företag kan tillgodose kunderna med personlig service just när de är i behov av det och kunder kan också sprida budskapet snabbt genom rekommendationer. ”The company doesn’t push, the customer pulls”.

Det är bara början. Ständigt växande och och anpassningsbara nätverk.
Och eftersom jag är särskilt intressad av kommunikationens möjligheter vill jag utveckla den sista punkten något. Gansky skriver att ”the Mesh” görs möjligt genom att vi alla, i allt högre grad, är sammankopplade med allt annat – med varandra, med företag, organisationer och med ting. Hon uttrycker det såhär:

This is the first time in human history when this kind of far-reaching, always-on, and relatively inexpensive connectivity has existed. Now that everyone and everything is becoming connected to everyone and everything else something new has been born that is constantly growing and adapting. The Mesh has a clear pulse. And it’s a fast learner.

Så har du en idé om något i vardagen som skulle fungera ännu bättre genom delningsprincipen – starta en Mesh business! Det kommer bidra till förenkling, kreativitet, nytänkande, hållbarhet, gemenskap och till en lite bättre värld.

Tips på mer läsning:

One thought on “The Mesh – delningsprincipen digitalt och socialt

  1. Pingback: Så blir du mer kreativ | Jenny Asp

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *