Så ger du sorterad feedback

Kommunikation i förändring och utveckling
Kommunikologi. Ett för mig nytt begrepp som jag kom i kontakt med på en föreläsning om feedback av kommunikologen Lizah Almgren. Det är en tvärvetenskaplig disciplin som försöker förena olika vetenskapers syn på kommunikation. Och det handlar särskilt om de nyckelfaktorer som finns i alla framgångsrika förändrings- och utvecklingsprocesser.

Sorterad feedback för bättre kommunikation
Feedback är ett viktigt redskap inom kommunikation och kan hjälpa till att ge bättre kvalitet på dina relationer. När feedback används på ett konstruktivt sätt blir kommunikationen effektivare. Det gäller främst att sortera ut vad som är dina upplevelser och vad som är dina tolkningar av någon annan. Det är skillnad på:

– Vad stressad du är. (Tolkning).
– Jag märker att du inte riktigt kan sitta still. Känner du dig stressad? (Upplevelse).

Ge bara feedback när det passar! Se till att situationen är passande, att personen är mottaglig för feedback och med på det.

Foto: Jenny Asp. Spansk tapasrunda.

1. Utgå från dig och dina sinnen
Tala utifrån dig själv – jag såg att, jag upplever. Gå tillbaka på vad du ser, hör eller känner (med känseln) i den andras beteende. Vi drar ofta snabba slutsatser och tolkar andras beteenden. Om du upplever någon som stressad – vad var det som du såg eller hörde som gjorde att du upplevde det så?

2. Stäm av med den andra
Som i exemplet ovan. Är det så att du känner dig stressad? Kolla av med personen så att din upplevelse är motiverad och stämmer överens med hur den andra upplevde det.

3. Ge din åsikt och motivation
Om du har fått upplevelsen bekräftad kan du ge din åsikt och en motivering till det.

– Jag såg att du inte kunde sitta still och hörde att du talade väldigt snabbt. Jag upplevde dig därför som stressad och det gjorde att jag fick lite svårt att slappna av och verkligen ta till mig det du ville säga.

Samma sak gäller positiv feedback. Fundera på vad det var som var bra och varför.

– Jag tycker din föreläsning var väldigt bra eftersom du hade en lugn men ändå dynamisk ton. Det gjorde att jag slappnade av och hade väldigt lätt att uppfatta och ta till mig vad du sade.

4. Ge förslag på eventuell förändring
Om du tycker att något är bra kan du uppmuntra det med: fortsätt på det spåret, fortsätt göra precis som du gör. Om du tycker att något kan förbättras ger du ett förslag på hur.

– En sak du skulle kunna tänka på är att avsätta mer tid till vårt möte och förbereda dig lite mer. Då kanske det inte skulle kännas lika stressat och du skulle kunna gå igenom saker med mig lite mer noggrant.

Alltså. Sortera mera. Fokusera inte bara på känslan, upplevelsen och tolkningen. Fundera på varför du upplevde det så, vad det var som var bra eller mindre bra och hur det skulle kunna bli ännu bättre. Det är konstruktiv kritik.

Tips på mer läsning:

2 thoughts on “Så ger du sorterad feedback

  1. Pingback: Vad vill du läsa om? | Jenny Asp

  2. Pingback: Skriv bättre texter. Del 2: textrespons. | Jenny Asp

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *