Redaktionellt

Redaktionella texter bär på en berättelse. Artiklar, nyhetstexter och reportage är i grunden informativa, lättlästa och sakliga. Ofta får människor komma till tals, vilket gör texten levande. Redaktionella texter kan vara korta och kärnfulla, eller längre och gå på djupet.

Kundtidningar, nyhetsbrev och bloggartiklar som fokuserar på värdefullt innehåll till nytta för läsaren är riktigt bra och effektiv marknadsföring.

Läs mina tips för att skriva redaktionella texter.
Kolla in uppdrag jag gjort inom det redaktionella.