Korrekturläsning och språkgranskning

Att korra texter är att ge dem den sista finishen innan publicering. Som läsare hajar vi till vid fel i texten, och förtroendet för avsändaren sjunker. Därför är det väl värt att gå igenom alla detaljer en sista gång. Korrekturläsning handlar om textens yta – man kontrollerar stavning, skiljetecken, meningsbyggnad, förkortningar och sifferuttryck.

Att språkgranska en text är att gå djupare. Jag fokuserar oftast på att texten är väl disponerad, flyter på bra, att den är anpassad till sin målgrupp och fyller sitt syfte. Men det är dina önskemål som styr vad jag granskar. Ibland leder språkgranskningen till några markeringar och kommentarer, ibland till en grundligare redigering av texten.

Kolla in granskningsuppdrag jag har gjort.
Läs mer om skillnaden mellan korrekturläsning och språkgranskning eller få mina bästa tips för att korrekturläsa en text.