I-yrken: informationsarkitekt och innehållsstrateg

Tills för några veckor sedan hade jag aldrig hört talas om varken informationsarkitekt (information architect) eller innehållsstrag (content strategist). Två för mig nya yrken, som har med internet, information och innehåll att göra. Intressanta i-yrken alltså.

Informationsarkitekt verkar vara ett äldre och vanligare yrke än innehållsstrateg. Hobbyforskning = det förstnämnda ger på svenska 37 500 träffar på Google medan det sistnämnda ger 373 träffar. Kan också bero på att de engelska termerna är vanligare att använda även i Sverige, vilka har betydligt fler träffar. Content strategy så många som en miljon träffar.

Strategi och struktur för webbplatsers information
Men vad gör man som informationsarkitektur eller som innehållsstrateg? I båda fallen handlar det om struktur och strategi bakom innehållet på webbplatser. I en intressant artikel förklarar innehållsstrategen Rachel Lovinger begreppen som:

Content strategy is to copywriting as information architecture is to design.

Båda yrkena syftar till det förebyggande strategiska arbete man gör innan man producerar själva innehållet på webbplatsen. De skiljer sig åt genom att informationsarkitekten planerar för hur informationen ska struktureras och designas för att den ska bli så användarvänlig som möjligt medan innehållstrategen planerar för hur informationen ska utformas för att vara användbar, meningsfull och uppskattad av besökaren.

”The web is content. Content is the web”
Om vi övergår till att diskutera enbart innehållsstrategi (vilket intresserar mig allra mest) kan man ju fråga varför det så viktigt med bra innehåll och en strategi bakom. Som Kristina Halvorson uttrycker det i en artikel (hon är även författare till boken Content Strategy for the Web) består internet av innehåll och att det är informationen vi vill åt när vi surfar. Men det är sällan något som man lägger särskilt mycket tid på när man skapar nya webbplatser och webbsidor – till skillnad från design. Hon säger också att innehållsstrategens uppgift inte bara är att definiera vilket innehåll som ska publiceras – utan också ställa frågan varför vi publicerar det överhuvudtaget. Vi talar sällan om vad som är poängen med just det här innehållet och vem som ska vilja läsa det. Läs mer om vad jag har bloggat om bra innehåll på webben.

Content writer, webbskribent, innehållsstrateg, webbkommunikatör?
Det är inte helt klart för mig hur alla olika delar av webbkommunikation och roller inom området hänger ihop. Eller vad jag ska kalla mig när jag jobbar med att skriva på webben och planera innehåll för hemsidor. Men det är roligt att se att man kan komma från olika bakgrunder med olika utbildningar (språk, media, pr, kommunikation, it, data, pedagogik, psykologi) och ändå hitta sin nisch inom det stora området webbkommunikation. Roligt är det också att läsa om andra språkkonsulter som arbetar med webbinnehåll.

Det är också det jag ser som fördelen med att driva sitt eget företag som konsult. Jag kan hela tiden utvecklas och rikta in mig mot det jag tycker är intressant och mot de kunskaper som behövs av andra. Och är det något jag tycker är särskilt intressant just nu är det webbinnehåll. Något jag också tror det behövs ökade kunskaper om.

Tips på mer läsning:

3 thoughts on “I-yrken: informationsarkitekt och innehållsstrateg

  1. Pingback: Vad är bra innehåll på webben? | Jenny Asp

  2. Pingback: Vad vill du läsa om? | Jenny Asp

  3. Pingback: Innehållsmarknadsföring = kunskap, värde och relevans | Jenny Asp

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *