Hur läser vi på nätet?

Läser vi verkligen annorlunda på nätet mot hur vi läser tryckta medier?
Enligt forskningen är svaret ja.

Vi skumläser, och helst så lite som möjligt
Jakob Nielsen – forskare på användbarhet på webben – hävdar att de flesta besökare (80 %) sällan läser webbtexter ord för ord. Vi skumläser snarare, skannar snabbt igenom innehållet och hoppar med blicken i texten för att se om vi hittar något intressant. Vi läser oftast inte mer än en femtedel av texten, och ju längre texten är – desto mindre läser vi.

Bara var femte webbsida är intressant
Siffran fem gäller även för hur ofta vi hittar en intressant webbsida – var femte vi är inne på ungefär. Alltså är 80 % av webbsidorna vi surfar runt på ointressanta för oss, och förväntningarna blir också därefter. Det är forskningsresultat Erik Geijer sammanfattar i ”Skriva för webben”. Det beror oftast på att vi är ute efter relevant, specifik information som vi antagligen inte hittar på de sidor där vi först letar. Det leder också till att vi är snabba att döma ut webbsidor, bara efter 3-4 sekunder har vi avgjort om den aktuella sidan är av intresse eller inte.

F-format läsmönster. F = fort. 
I studier gjorda med så kallad eye tracking – mätning av ögats rörelser – har man sett att våra ögon rör sig i ett F-format mönster när vi läser på webbsidor. Vi sveper med blicken från vänster till höger två gånger ganska snabbt, sedan tittar vi lite långsammare nedåt längs vänster sida. Vi fastnar lättare för särskilda skanningspunkter i texten, som rubriker, ingresser, fetmarkerade ord, punktlistor, bildtexter, avslutande uppmaningar etc. Enligt Jacob Nielsen står F även för fort, vi har bråttom när vi läser på nätet.

Har man den bakgrundsinformationen förstår man lättare varför de främsta råden för webbtexter just är:

1. Skriv kort och koncist
2. Skriv relevant
3. Skriv det viktigaste först
4. Skriv med skanningspunkter

 

Tips på mer läsning:

4 thoughts on “Hur läser vi på nätet?

  1. Pingback: Vad vill du läsa om? | Jenny Asp

  2. Pingback: Skriv enkelt. Så blir din text tydlig. | Jenny Asp

  3. Pingback: Fem tips för att skriva bra rubriker på webben | Jenny Asp

  4. Pingback: Vikten av en ingress | Jenny Asp

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *