Redigering

Har du befintliga texter som behöver förbättras? Jag bearbetar färdiga texter efter olika önskemål. Texten kanske ska bli kortare, nå en annan målgrupp eller behöver klarspråksgranskas? Eller så handlar det om flera texter som behöver bli mer enhetliga för att passa ihop.

Läs mina artiklar om redigering.