Anlita mig

… som textkonsult, skribent, copywriter, språkgranskare, redaktör och rådgivare.
Jag jobbar med:

  • webbtexter
  • redaktionella texter
  • copywriting
  • textbearbetning och redigering
  • målgruppsanpassning och klarspråk
  • redaktörsuppdrag
  • språkgranskning
  • korrekturläsning
  • textrådgivning och textcoachning

Se exempel på uppdrag jag har gjort åt nöjda uppdragsgivare.

Vad ska texten handla om?
Vilka ska läsa den?
I vilket syfte?
Och i vilken kanal?

Har du inte redan svar på dessa frågor hjälper jag dig att sätta en ram för texten. Mitt mål är att ditt budskap ska bli formulerat, strukturerat, personifierat och lättare nå fram.

Jag är van att snabbt sätta mig in i texter och önskemål och se dem från ett utifrånperspektiv. På så sätt kan jag göra innehållet begripligt, lättläst och intresseväckande.

Hör av dig så pratar vi vidare om hur jag kan hjälpa dig!