Anlita mig

Från copy till korr. Jag tar uppdrag som skribent, copywriter, språkgranskare och redaktör. Min bas är Falun och Dalarna, men när det gäller text är avståndet sällan ett problem.

Jag är van att snabbt sätta mig in i olika slags texter och önskemål och se dem från ett utifrånperspektiv. På så sätt kan jag göra innehållet begripligt, lättläst och intresseväckande. Jag arbetar bara med texter på svenska.

Kolla in exempel på uppdrag jag har gjort och hör av dig om du vill anlita mig!