Vad händer med sociala medier under 2013?

Trendspaning gjord av 25 svenska experter inom sociala medier

"Det är när tekniken blir tråkig som innehållet och nyttan exploderar". Foto: Jenny Asp

I december publicerade Hans Kullin, som driver bloggen Sociala Medier, en trendspaning om sociala medier 2013. Medverkar gör 25 kunniga personer inom området. Spaningen innehåller spännande läsning om vilka förändringar som sker i vår kommunikation, och därmed också i vårt beteende.

Jag har gjort en egen sammanfattning av fem övergripande tendenser, men för dig som är intresserad av området rekommenderar jag att läsa hela trendspaningen.

1. Sociala medier blir verklighet

Experterna spår att 2013 är året då sociala medier slutar vara något udda och speciellt och istället blir något självklart och vardagligt. Vissa tror att begreppet sociala medier i och med detta också kommer att försvinna och enbart bli sett som ett kortlivat nyord. Vi kommer att se det som en självklarhet att man finns på sociala medier, som man tidigare har förutsatt att alla har en hemsida. Detta gör att kunskaper om sociala medier kommer att bli ett grundkrav på arbetsplatser. Online och offline kommer att flyta ihop alltmer och gränserna kommer att suddas ut mellan vårt digitala och analoga jag.

2. Innehållet och nyttan exploderar

När tekniken och plattformarna blir vardag kommer fokus att förflyttas till relevans och nytta. Här har innehållet en stor roll att spela. Det är något som jag har bloggat om tidigare (innehållsmarknadsföring och innehållsstrategi). Vad man kommunicerar och hur man agerar på internet kommer att utformas utifrån sin målgrupp och dess behov. Att berätta en stark historia kommer att bli allt viktigare och Trans Media Storytelling, som utvecklas och underhålls på olika plattformar kommer att växa. Som innehåll kommer bilder och video också spela en viktigare roll.

3. Mindre och nischade nätverk växer fram

De flesta tror att Facebook kommer att fortsätta dominera som plattform. Men även andra slags nischade och klustrade nätverk kommer att bli vanligare – där vi delar en sak istället för flera. Vi kommer i högre grad att välja olika plattformar för olika syften, samtal och målgrupper. I och med att företagen blir mer närvarande i våra nätverk kommer vi också att söka oss efter mindre publika platser, där vi får vara ifred för reklam och spam.

 4. Vi blir mer skeptiska

I och med att informationsflödet blir allt aktivare kommer vi också att börja ifrågasätta det i högre grad än tidigare. Vi blir mer källkritiska och skeptiska till saker som sprids och delas. Personlig integritet och privata sfärer blir viktigare. Vi vill veta vad vi accepterar och skriver under på och kommer därför att kräva tydligare villkor från företagens sida. Företag å andra sidan kommer att bli mer självsäkra och stå på sig inför kunder och konsumenter som klagar på dem i sociala medier, på felaktiga grunder.

5. Mobilanvändningen tar över

Med de smarta mobiltelefonerna gör vi allt mer av det vi tidigare gjorde med datorn. Experterna spår att snart blir desktop en specialvariant av mobilt, istället för tvärtom. Mobilen kommer att fungera som en portal mellan det fysiska. Vi livsloggar vårt liv genom att hela tiden lägga upp bilder på vad vi gör och skriva om vad vi tänker, och detta med hjälp av mobilen – ständigt tillhands.

Ingen kan undgå att märka att det händer väldigt mycket nu. Och det går i ett rasande tempo. På gott och ont. Ingen vet riktigt vad denna digitala och sociala revolution för med sig och hur vi människor påverkas i längden av dessa förändringar.

Är du intresserad av att fördjupa dig i ämnet vill jag tipsa om mediestrategen Brit Stakstons läsvärda blogginlägg ”2013 – Rent mänskligt vad händer med oss nu?”

Tips på mer läsning:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *